Flygplatspryo

Så var det min tur att få åka på pryo, arbetsplatsförlagd praktik skulle man kunna kalla det och föga anade jag att jag skulle få bli en flygplansbromsklossbortplockarpryo! En stolt sådan, stolt och stabil och lojal mot mitt företag där jag skulle genomföra min pryo! Och där jag till slut fick stå ute på plattan, den riktiga plattan där de stora flygplanen rör sig, där stod jag både stolt och stabil och väntade på att få fullgöra mitt uppdrag som flygplansbromsklossbortplockarpryo! Jag visste precis vad jag skulle göra och på given signal gick jag fram till planets framhjul, greppade repet som var fäst vid klossen och så drog jag bort den!